Permikomide avalik kiri kultuuriasutuste sulgemise vastu

komi-permjaki1Venemaa Föderatsiooni presidendile
Dmitri Medvedevile

Venemaa Föderatsiooni peaministrile
Vladimir Putinile

Venemaa Föderatsiooni regionaalarengu ministrile
Viktor Bassarginile

Venemaa Föderatsiooni kultuuriministrile
Aleksandr Avdejevile

Venemaa Föderatsiooni presidendi täievolilisele esindajale
Volga föderaalringkonnas
Grigori Rapotale

Permi krai kubernerile
Oleg Tširkunovile

Avalik kiri

Permi krai Permikomi ringkonnas on täiskäigul käimas „kultuurigenotsiid“. Just nii hindame meie, Permikomi ringkonna elanikud, praegu ringkonnas toimuvaid sündmusi. Permi krai võimud püüavad likvideerida rahvuskultuuriasutusi: Permikomi ringkonna kultuurikeskust, Permikomi raamatukirjastust, professionaalset vokaal-instrumentaalansamblit Šondiban ning ringkonna kinokeskust, õigustades seda selliste terminitega nagu „reorganiseerimine“ ja „restruktureerimine“.

„Reorganiseerimise“ põhjuseid selgitavad seda läbi viivad Permi krai võimud majanduskriisiga, mille tagajärjel on tekkinud vajadus Permi krai eelarvekulutusi kokku tõmmata. Regionaalametnike finantsaruannete parendamise nimel taganetakse aga kõikidel, sealhulgas ka rahvusvahelistel tasanditel vastu võetud seadustega tagatud sotsiaalsetest kohustustest, mis viib permikomi rahvuskultuuri ja rahvuskeele arengu infrastruktuuri hävimiseni.

Me rõhutame, et ka varem oli krai eelarvest neile neljale asutusele eraldatud summa naeruväärselt väike – vaid umbes kümme miljonit rubla aastas. Sealjuures laekub eelarvesse erinevate sihtprogrammide raames permikomi rahva rahvusliku identiteedi säilitamiseks ja arendamiseks üle 70 miljoni rubla aastas. Pole teada, milleks seda raha kasutatakse. Nende programmide elluviimise protsessid on läbipaistmatud ja ühiskondlikult kontrollimatud.

Me leiame, et Permi krai riigivõimuorganite tegevus on vastuolus Permi krai põhikirja 42. paragrahviga, mille kohaselt peavad krai riigivõimuorganid „looma tingimused permikomi rahva keele, vaimse kultuuri ja teiste rahvusliku eripära kandjate säilimiseks ja arenguks“ ning „aitama kaasa permikomi rahva rahvusliku eripära säilimist ja arengut tagavate riiklike õppe- ja kultuuriasutuste loomisele ja tegevusele.“

Me leiame, et Permi krai riigivõimuorganid – krai administratsioon ja kuberneri administratsioon – rikuvad jämedalt regioonide ühendamise eel antud kohustusi ja kokkuleppeid. Muu hulgas ei täideta Permi oblasti ja Permikomi autonoomse ringkonna ühendamisel 2003. aastal kinnitatud uue föderatsiooni subjekti memorandumi 5. punkti.

Ilmselgelt ei täida Permi krai võimud kohustusi rahvusliku eripära säilitamis- ja arendamistingimuste loomise osas, mida näevad ette 1992. aastal vastu võetud föderaalseaduse „Kultuurist“ paragrahvid 7, 22, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39 ja 40, 1996. aastal vastu võetud föderaalseaduse „Rahvuskultuuriautonoomiast“ paragrahvid 8,9, 12,14, 15 ja 19, 1991. aastast pärit Vene NFSV seadus „Venemaa Föderatsiooni rahvaste keeltest“ ning samal aastal vastu võetud deklaratsioon Venemaa rahvaste keeltest.

Permi krai administratsiooni tegevuses võib täheldada 1995. aastal Strassbourgis vastu võetud ja 1998. aastal Venemaa poolt ratifitseeritud rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni rikkumist.

Seoses ülalmainitud õigusliku nihilismi ilmingutega palume me teilt tungivalt järgmist:

1. Algatada ja teostada ülalmainitud permikomi rahvuskultuuriasutuste „reorganiseerimise“ ja „restruktureerimise“ seaduslikkuse ja poliitilise põhjendatuse kontroll, samuti kontrollida selle eest vastutavate isikute ametitegevuse vastavust 2004. aastal jõustunud föderaalseaduse „Venemaa Föderatsiooni riiklikust kodanikuteenistusest“ paragrahvile 15.

2. Võtta kontrolli alla käimasolevad „reorganiseerimisprotsessid“ ning vältida rahvuskultuuri- ja haridusasutuste likvideerimist Permikomi ringkonnas nende tegevust ühel või teisel varjatud moel koomale tõmmates.

3. Teha Permi krai riiklikele võimuorganitele kohustuseks käimasolevaid „reorganiseerimisprotsesse“ avalikult meedias selgitada ning esitada Permikomi ringkonna elanikele kirjalikud tagatised kõikide Permikomi ringkonnas tegutsevate riiklike haridus- ja kultuuriasutuste stabiilse finantseerimise kohta.

Permikomi rahvakultuuril, mis on kasvatanud üles ja kinkinud riigile Peterburi Kaasani katedraali arhitekti Andrei Voronihhini, tuntud nõukogude luuraja Nikolai Kuznetsovi, Kremli juhtide tervise kaitsja Jevgeni Tšazovi ja paljud teised ustavad pojad ja tütred, on õigus arvestada Venemaa mõistmise ja lugupidamisega.

Tõlge: Fenno-Ugria Asutus

Venekeelne originaal >>

Seotud lingid:

Window on Eurasia: Putin’s Regional Amalgamation Scheme Leads to ‘Cultural Genocide,’ Komi Permyaks Say >>

Permikomid paluvad soomeugrilastelt abi >>

Komi ringkond kaotab uhkuse? >>

“Arutu inimene” >>

2 kommentaari

Filed under Uudised

2 responses to “Permikomide avalik kiri kultuuriasutuste sulgemise vastu

  1. arvo ukleika

    Hooligem !

  2. Галина

    Я подписываюсь под этим письмом.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s