Eesti toetab ÜRO tegevust põlisrahvaste kaitsel

Välisministeerium toetab ÜRO ja selle allorganisatsioonide tegevust maailma põlisrahvaste kaitsel, et kindlustada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade võimalused oma õiguste kaitsel ning kultuuri ja elukorralduse arendamisel.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti toetanud erinevaid põlisrahvastega tegelevaid ÜRO organisatsioone alates 1996. aastast. „Eesti abi on suunatud põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade majandusliku ja sotsiaalse arengu ning kultuuri, hariduse ja tervishoiu toetuseks,“ ütles Eesti välisminister.

„Teine Eesti toetuse eesmärk on kindlustada põlisrahvaste inimväärikuse ja inimõiguste kaitset,“ märkis Paet ja sõnas, et Eesti jaoks on põlisrahvaste küsimused ning nende kestmisele kaasa aitamine ka ajalooliselt oluline.

Käesoleval aastal eraldab välisministeerium oma eelarves arengukoostööks ette nähtud vahenditest põlisrahvaste kaitsega tegelevatele ÜRO allorganisatsioonidele kokku 500 000 krooni. Annetusest 100 000 krooni läheb ÜRO põlisrahvaste fondile, 100 000 krooni ÜRO põlisrahvaste II kümneaastaku fondile, ÜRO põlisrahvaste foorumile 100 000 krooni ja ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroole 200 000 krooni.

ÜRO Põlisrahvaste fond toetab põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös. ÜRO põlisrahvaste II kümneaastaku fond tegeleb põlisrahvaste foorumi töö ja projektide rahastamisega. Põlisrahvaste foorum on nõuandev organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures, kus arutatakse põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning kultuuri, haridust ja tervishoidu puudutavaid küsimusi. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku amet tegeleb inimväärikuse ja inimõiguste kaitse edendamisega maailmas, aidates riikidel ühiselt kokkulepitud inimõigusi tagavatest normidest kinni pidada.

Allikas: Eesti välisministeerium

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Teated

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s