Hõimurahvaste Programmi kirjandusauhind 2012

Hõimurahvaste Programmi nõukogu ja Soome-ugri Kirjanduste Assotsiatsioon teavitavad Teid iga-aastasest kirjandusauhinnast uurali keelkonda kuuluvate omariikluseta hõimurahvaste kirjanikele ja tõlkijatele.

Hõimurahvaste Programmi nõukogu kuulutab välja kirjandusauhinnad järgmistes kategooriates:

  1. ilukirjanduslik proosateos (romaan, novellikogu, jutustus);
  2. ilukirjanduslik luuleteos;
  3. tõlketeos (romaan, novellikogu, luulekogu, näidend, esseekogu, lasteraamat – eelistatud on tõlked uurali keeltest);
  4. lasteraamat;
  5. dramaturgiline teos (näidend, filmistsenaarium, ooperilibreto).

Kirjandusauhinna nominendiks võib olla mõnes uurali keelkonna keeles kirjutatud originaalne ilukirjanduslik proosateos, ilukirjanduslik luuleteos, lasteraamat, dramaturgiline teos või ilukirjandusliku teose tõlge, mis on viimase nelja aasta jooksul (2008-2011) raamatuna avaldatud. Auhinnad antakse välja uurali keeltes kirjutatud teoste eest, mille kirjanduslik ja keeleline tase on ekspertide hinnangul märkimisväärne ja mis seega aitab kaasa emakeele säilimisele ja arendamisele.

Ühe auhinna suurus on 1 250 eurot ning välja antakse kaks auhinda (preemia määratakse reeglina ühele autorile). Kirjandusauhinna žürii otsustab, millises kategoorias auhind välja anda, millises andmata jätta.

Auhind kuulutatakse välja 1. novembril udmurdi kirjaniku Kuzebai Gerdi hukkamispäeva mälestuseks.

Teave kirjandusauhinna taotlejatele

Taotlejad (auhinnale esitajad) peavad saatma:

  1. avaldatud teose kahes eksemplaris;
  2. 1-2 soovituskirja/eksperthinnangut (eesti, vene või inglise keeles);
  3. avalduse (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud, millises kategoorias auhinnale kandideeritakse, samuti nominendi nimi (ja pseudonüüm), sünnidaatum, töökoht, kodune- ja tööaadress, telefoninumber kodus ja tööl, faksinumber ning elektronposti aadress;
  4. varem avaldatud omaloominguliste ja/või tõlgitud teoste nimekirja (eesti, vene või inglise keeles).

Žürii vaatab kirjandusauhinna taotlemiseks esitatud avaldused läbi üks kord aastas. Taotlemisel nõutavad teosed ja dokumendid tuleb saata hiljemalt 1. septembriks Hõimurahvaste Programmi nõukogule aadressil:

Hõimurahvaste Programmi nõukogu sekretariaat
Soome-ugri osakond, Ülikooli 18, Tartu 50090, Eesti

Avalduse, soovituskirjad ja teoste nimekirja palume võimaluse korral saata ka e-postiga aadressil kadi.sarv@ut.ee või faksida numbrile +372 7 376 216.

Kõik vajalikud dokumendid tuleb vormistada kas arvutiga või masinkirjas.

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduda Arvo Valtoni poole – tel. +372 6013074; mob. +372 5110794, e-post: valton30@hotmail.com

Hõimurahvaste Programmi nõukogu

Allikas: Fenno-Ugria

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Teated

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s