Tartus ilmus venekeelne ersa keele õpik

Niina Asmӓe

Niina Asmӓe

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskus andis elektroonilisel kujul välja Niina Aasmäe ersa keele õpiku vene keeles “Kortatano erźaks. Поговорим по-эрзянски “, mis on keskuse 8. üllitis.

Väljaanne on kättesaadav Tartu Ülikooli eest murrete ja sugulaskeelte arhiivi leheküljel (http://www.murre.ut.ee/arhiiv/naita.php?t=kasikiri&id=5814).

Elektrooniline õpik on kohandatud venekeelse lugejaskonna vajadustele, arvestades vene keele eripärasid. Õpikus on võetud kasutusele ersa keele kirillitsa kirjaviis. Venekeelse ersa keele e-õpiku abil saavad ersa keelt iseseisvalt õppida nii ersa keele huvilised kui ka oma rahvuskaaslastest kaugel elavad ersalased. Õppevahend sisaldab erineva raskusastmega materjali, mis annab kasutajatele võimaluse valida sobivaid tekste ja harjutusi keele omandamiseks.

E-õpik koosneb kümnest peatükist, iga peatükk käsitleb uusi grammatikateemasid ja toob näiteid nende kasutamisest kõnes. Õppetükid sisaldavad harjutusi, mille abil saab harjutada lugemist, kuulamist, kõnelemist ja kirjutamist. Iga peatüki lõpus on uute sõnade nimekiri koos venekeelse tõlkega. Õpiku lõpus on ersa-vene ja vene-ersa sõnastik. E-õpik sisaldab ka audio- ja videomaterjali (hääldamisharjutuste salvestused ja lingid meedias avaldatud ersa kultuuri tutvustavale materjalile).

Ersa_keele_opikVenekeelse õpiku aluseks on 2012. aasta aprillis ilmunud eestikeelne ersa keele õpik “Kortatano erźaks. Räägime ersa keelt”. Ersa keele õpiku autor on Tartu Ülikooli soome-ugri keelte foneetika teadur, ersalane Niina Aasmäe. Õpiku koostamisel on olnud abiks nii aastate jooksul ersa keele kursustel osalenud kui ka N. Aasmäe kolleegid.

Raamatu ilmumist toetas haridus- ja teadusministeerium hõimurahvaste programmi kaudu.

Ersa keele õpik ilmus Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse sarjas, milles ilmub eri keeltes õppevahendeid, uurimusi ning üldharivaid teoseid uurali rahvaste keelte ja kultuuride alal.

Tartu Ülikooli Paul Ariste soome-ugri põlisrahvaste keskuse raamatusari:
http://www.keel.ut.ee/et/instituudist/ullitised

Allikas: postiloend Ugrimugri

Advertisements

Lisa kommentaar

Filed under Teated

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s